Connecticut

poleć serwis drukuj
Od lewej: pisarz i...

IV Festiwal Szkół Polonijnych w Stamford

05-12-2018

22 kwietnia 2018 roku w gościnnych progach Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Adama Mickiewicza w Stamford odbyła się czwarta edycja „Festiwalu Szkół Polonijnych” organizowanego przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających. Tegoroczny festiwal związany był tematycznie z ustanowionymi przez Sejm RP obchodami 100-lecia niepodległości Polski oraz Rokiem Wielkich Polaków, którzy zapisali się w historii naszego kraju.

27 szkół

Celem festiwalu jest przede wszystkim integrowanie polonijnych społeczności szkolnych, promowanie szkół i talentów uczniów poprzez prezentowanie dorobku artystycznego oraz rozwijanie umiejętności językowych młodzieży poprzez muzykę, śpiew i zabawę, a także kształtowanie wartości moralnych, patriotycznych i obywatelskich uczniów, jako ważnego czynnika wychowawczego, integrującego współczesne młode pokolenie Amerykanów – Polaków. Tegoroczny festiwal miał za zadanie pogłębienie wiedzy uczniów o historii ojczyzny i o drodze Polski do odzyskania niepodległości oraz zainteresowanie uczniów życiem i działalnością wybitnych Polaków, a także zwiększenie poczucia tożsamości narodowej.

W festiwalu udział wzięło 27 zrzeszonych w Centrali szkół z Nowego Jorku, New Jersey, Connecticut i Massachusetts, patronat nad nim objął Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku, a sponsorami byli: Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, Polish National Tourist Office oraz CPSD.

Urozmaicony program

Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności poprzez muzykę, wiersze, prezentacje multimedialne, prace plastyczne i opowiadania, których fragmenty czytane były przez zaproszonych gości: Rafała Mohra i Omara Sangare – znanych polskich aktorów, z którymi uczniowie polonijnych szkół mieli okazję spotkać się też w poprzednich latach. Festiwal zainaugurował występ chóru „Promyki św. Jana Pawła II” ze Szkoły Języka Polskiego im. św. Jana Pawła II w Bostonie.

13 szkół przygotowało bogate stoiska poświęcone zarówno Ojcom Niepodległości, jak i innym bohaterom zasłużonym na drodze prowadzącej do jej odzyskania. A że jest to także Rok Wielkich Polaków, wśród których znajduje się Zbigniew Herbert, jeden z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku, który w epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia zawsze stał po stronie kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła, który rozumiał patriotyzm, jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpiącymi, a który jest patronem Polskiej Szkoły Dokształcającej w Copiague na Long Island, NY, nie zabrakło też poświęconego jemu stoiska.

Uczyć o Polsce

Biorąc pod uwagę ogrom pracy, jaką uczniowie, nauczyciele i rodzice włożyli w przygotowania do udziału w festiwalu, pomysłowość i zaangażowanie w realizację wybranych projektów, można z całkowitym przekonaniem stwierdzić, że założenia festiwalu zostały zrealizowane. Festiwal był też kontynuacją myśli przewodniej wielkiego Polaka – Ignacego Jana Paderewskiego, jednego z Ojców Niepodległości: „Będę mówić o Polsce i ludzie będą zmuszeni myśleć o Polsce, a to jest właśnie sposób, dzięki któremu Polska trafi do myśli i czynów ludzi… mówcie o Polsce waszym życzliwym, dobrym przyjaciołom. Powiedzcie im, że hen daleko od waszego kwitnącego (…) kraju żyje w ogromnej nędzy wielki naród. (…) Powiedzcie im, że ten właśnie naród, gdy oni byli w potrzebie, posłał im Kościuszkę i ofiarował Pułaskiego.” Ten naród już nie żyje w nędzy i niewoli od dziesiątków lat, jest kwitnący, wolny i bogaty, ale mówić o nim trzeba, uczyć kolejne pokolenia o jego historii i spuściźnie. Tegoroczny festiwal był jedną z form takiego przekazu, a co tydzień, w setkach polonijnych szkół w całych Stanach Zjednoczonych robią to polonijni nauczyciele, którym należy się za to ogromny ukłon.

Taki ukłon należy się również koordynatorkom festiwalu – prezesom terenowym Centrali: CT – Wioletcie Jusińskiej i NY – Renacie Jujce oraz gospodarzom – nauczycielom i rodzicom PSD im. A. Mickiewicza w Stamford, CT, z jej dyrektorem Kazimierą Ferenc na czele.

Bozena Mahmoud

wróć

Fotorelacje

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Stamford

Sztab WOŚP w Stamford – pod kierownictwem Kazimiery Ferenc w Stamford – zebrał prawie 5 tys. dolarów. Fot. PSS Stamford

zobacz inne galerie

Galerie Video

Jasełka w Webster

Liturgiczny okres Bożego Narodzenia wieńczy Niedziela Chrztu Pańskiego. Uroczystość ta w bieżącym roku przypadła w niedzielę 10 stycznia. Uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii św. Józefa w Webster wybrali ten właśnie dzień na zaprezentowanie tradycyjnych polskich jasełek.

zobacz inne filmy

Kalendarium

Realizacja: IdeoPowered by: CMS Edito

Wszelkie prawa zastrzeżone dla BiałyOrzeł24.com